Betrokkenheid

Aandacht geven aan je omgeving
We ondersteunen organisaties die zich inzetten voor mens en omgeving. Betrokkenheid bij en iets betekenen voor de samenleving, daar hechten wij veel waarde aan. De hier vermelde organisaties krijgen onze steun: